Home » mikronawadnianie

 

Mikronawodnienia to systemy nawadniające, za pomocą których dostarcza się do gleby odpowiednio dobraną, małą dawkę wody lub nawozów w postaci roztworów. Może być dostarczana w postaci kropel, strug, rozprysku lub mgły, dzięki czemu zapewnia pożądany stan w strefie korzeniowej roślin.


Systemy mikronawadniania są ekonomicznie uzasadnione. Pozwalają optymalnie gospodarować wodą, a tym samym kontrolować uwilgotnienie w strefie korzeniowej roślin. Przez co oszczędza się wodę oraz korzystnie wpływa na jakość i ilość plonów.Systemy mikronawadniania znajdują zastosowanie w:

- szklarniach i tunelach,
- uprawach polowych,
- szkółkach roślinnych,
- przydomowych ogrodach na prywatnych posesjach,
- na terenach komercyjnych i miejskich,
- i inne.

“Przyjęta technologia nawadniania i nawożenia powinna odpowiadać danym warunkom przyrodniczo – produkcyjnym. Należy dążyć do podawania małych i częstych dawek polewowych i nawozowych, oscylujących wokół dobowych potrzeb roślin, stosownie do aktualnych warunków pogodowych. Dawkowanie wody i nawozów z dużą częstotliwością pozwala na utrzymanie optymalnego dla danej fazy rozwoju roślin i warunków glebowych potencjału wodnego. Uniknięcie stresów wodnych w roślinie prowadzi w rezultacie do wyższych i jakościowo lepszych plonów. Ponadto precyzyjna i oszczędna gospodarka wodą, a także nawozami i środkami ochrony roślin ogranicza odciek oraz zrzuty wody z terenów nawadnianych i znacząco zmniejsza negatywny wpływ intensywnej produkcji roślinnej na środowisko naturalne.”


Jerzy JeznachNajczęściej stosowane mikronawodnienia to:

- linia kroplująca,
- taśmakroplująca,
- mikrozraszacze,
- kroplowniki,
- zmgławiacze itp.

mikronawadnianie            —          linie kroplujące


 schemat mikronawodnienia Rain Bird


PRZYKŁADOWE MIKRONAWODNIENIA:


mikronawadnianie 1


mikronawadnianie 4


mikronawadnianie 5mikronawadnianie 3